Jumper, bilder fra filmen

Vi du ser noen bilder fra Jumper fra 2008? Har du sett den og vil se noen bilder, eller har du ikke sett den, men kanskje vil se den hvis det er kule bilder? Uansett får du svaret på de to spørsmålene her!


Her er David Rice (Hayden Christensen).


Her er Davis Rice (Hayden Christensen) og Millie (Racel Bilson).


Dette er en dramatisk scene i filmen...


Her er David Rice i Egypt...


Her er Cox (Samuel L. Jackson) med et farlig våpen...


Her er Griffin (Jamie Bell) med et kanskje farligere våpen...


Et annet bilde av David Rice i Egypt...